Huisregels


VOOR TOEGANG TOT HET PARK DIENT U DEZE REGELS TE ACCEPTEREN.

Het boomklimparcours op hoogte, is een plek vol leuke activiteiten, waar de deelnemer wandelend op hoogte, op zelfstandige wijze en min of meer acrobatisch tussen bomen rotsen en andere (on)natuurlijke steunen manoeuvreert.

Het bestaat uit meerdere hindernessen onderverdeeld in meerdere klassen onderscheiden door kleurcodes.

 

De verleende dienst bestaat uit :

 • Het verstrekken en klaarleggen van de persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) voor de deelnemers
 • Omschrijving van de activiteit : instructies voor het gebruik van het materiaal, en uitleg voordat u aan de activiteit begint
 • Een testparcours uit voeren tot akkoord van een instructeur’
 • Surveillance, advies en/of eventuele hulp tijdens de activiteit

In het geval van slecht weer

(Sterke wind, storm, kans op blikseminslag, windvlagen en stijgend water niveau) de diretie behoudt zich het recht om tijdelijk of definitief het parcours te evacueren, dit voor uw eigen veiligheid. Er zal geen restitutie gegeven worden na 1 uur activiteit.

 

 • Toegangsvoorwaarden

 

   Toegang tot de installaties is verboden buiten de openingstijden

 

U dient, op voorhand, een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De directie behoudt zich het recht voor om  toegang tot het park en de installaties te weigeren, aan een ieder waarvan zij twijfelt niet aan de bovenstaande voorwaarden te voldoen.

 

Om toegang te verkrijgen tot de activiteit, dient u:

 • In perfecte gezondheid te verkeren,en dient u niet aan fysieke of psychische stoornissen te leiden. Deelnemen aan de activiteit is verboden aan een ieder die alcohol geconsumeerd heeft, of andere stoffen heeft gebruikt welke zijn vermogen kan verminderen.
 • Recht te hebben tot toegang tot het park
 • De uitleg aan het begin van activiteit de hebben gevolgd, het testparcours met succes af te hebben gelegd, welke gevalideerd dient te worden door een instructeur : Dit is een verplichte voorwaarde voordat u het parcours zelfstandig gaat afleggen.
 • Minderjarigen onder de 16 jaar dienen te worden vergezeld door een volwassenen, op moment van registratie, en deze volwassene dient gedurende de hele activiteit aanwezig te zijn op het park.
 • Kinderen onder de 6 jaar, staan onder complete verantwoordelijkheid van hun ouders : welke hun kind onder alle omstandigheden binnen handbereik dienen te hebben. Kinderen onder de 6 jaar hebben alleen toegang tot het parcours Loulous.
 • Kinderen van 6-8 jaar oud moeten verplicht vergezeld worden op het parcours, door een ouder of een volwassen deelnemer, en hebben alleen toegang tot parcours ontdekking.
 • Ten alle tijden zal u het parcours afleggen onder het toezicht van een instructeur, en dient u de algemene regels en de adviezen van de instructeur op te volgen.
 • Bekend te zijn met de aangeplakte documenten :

-De veiligheidsinstructies en de uitleg over het gebruik van het materiaal.

-De verschillende markeringen en borden welke u zijn uitgelegd aan het begin van de activiteit, zodat u zelfstandig het acrobatisch parcours kan uitvoeren.

 • De gebruiksaanwijzingen van de obstakels, de veiligheidsvoorschriften, en de individuele aanwijzigen aan u persoonlijk te respecteren.
 • Respecteer het maximale aantal personen toegestaan per obstakel en platform.

 

U LEGT DE VERSCHILLENDE PARCOURSEN OP ZELFSTANDIGE WIJZE AF


U BENT VERANTWOORDLIJK VOOR UW EIGEN VEILIGHEID

 

 • Gedragsregels in het park

 

Het is verboden te roken en uw mobiele telefoon te gebruiken tijdens de activiteit.

Gedraag u ten alle tijden verantwoordelijk en voorzichtig.

 Kleding aangepast aan de activiteit raden wij sterk aan: een paar dichte schoenen die goed aan uw voeten blijven zitten (Sportschoenen, sneakers) zijn verplicht. Draagt u vooral geen spullen bij zich die kunnen vallen.

 

 • Elke klant wordt door ons met zorg voorzien van het materiaal en wordt gecontroleerd voor elk vertrek. Al het materiaal dat teruggeven en/of afgedaan wordt dient gecontroleerd te worden door een instructeur. Het gebruik van materiaal, anders dan van het park, is niet toegestaan.
 • Alle veiligheidsregels worden u systematisch uitgelegd vóór u begint aan de activiteit. Het volgen van deze veiligheidsregels is verplicht onder alle omstandigheden.
 • Een ieder, die zich na uitleg van deze regels, dan wel fysiek als moreel, niet in staat voelt om op een correct manier het parcours zelfstandig te kunnen afleggen, dient af te zien van deelname aan de activiteit.
 • Voor een ieder die het test parcours niet met succes aflegt gelden dezelfde regels als bovenstaande.
 • De borden aan het begin van elk obstakel dienen gelezen te worden. De platformen en de obstakels mogen nooit overbelast worden
 • Het is verplicht u ten alle tijden te zekeren (Levenslijnen, veiligheidskarabijnhaken en alle andere elementen aangegeven).
 • Het is ten strengste verboden het parcours te onderbreken en/ of te stoppen zonder de toestemming en de hulp van een instructeur.
 • In het geval van nood, stel het personeel z.s.m. op de hoogte op elke mogelijke manier.
 • Het is strikt verboden het water in te gaan gedurende de duur van de activiteit. Het park is in geen enkel geval zwemplaats. Zwemmen is niet gesurveilleerd, en op eigen risico.

 

Voetganger, bezoekers en begeleiders mogen aanwezig zijn op het park.

 (Zie algemene voorwaarden).
 Zij zijn verplicht zich ten alle tijden verantwoordelijk en voorzichtig te gedragen, ten opzichte van vallende objecten, alsmede de grond en de begroeiing.

 

 • Respecteer de markering, hinder de deelnemer niet door in de weg te gaan staan, zowel bij de obstakels als bij het einde van de tokkelbanen.
 • De markering op de grond en de paden dient gerespecteerd te worden.
 • Het is verboden buiten de paden te treden.
 • Het is verboden te rennen door de paden
 • De natuur en omgeving dienen gerespecteerd te worden ( Laat geen afval of andere objecten slingeren !)
 • Roken en open vuur zijn verboden.
 • Het is verboden de installaties te betreden. (installaties, trappen…)

De directie behoudt zich het recht voor :

. Een ieder het recht tot het park te ontzeggen, die zich niet houdt aan de voorwaarden.

. Of een ieder die een gevaar vormt, zowel voor zichzelf, dan wel voor anderen.

. Of een ieder die zich onrespectvol gedraagt naar andere personen, de installaties of de omgeving.

. beslissingen te nemen die haar rechtvaardig lijken.

 

De organisatie is niet aansprakelijk in geval van het niet naleven van de veiligheidsregels  of de huisregels

St Michel de Chabrillanoux, le 20 mai 2012

                                                                                                                      De Directie